Kaukametsän opistosta

Opisto alkaa ylläpitämään blogia, jota henkilökunta päivittää. Eri aiheet vaihtelevat opetusalueiden mukaan.

OPISTON HISTORIA

Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin 1932. Kajaanin maalaiskuntaan vuonna 1971 perustetusta kansalaisopistosta tuli Kajaanin kaupungin kansalaisopisto kuntaliitoksen yhteydessä 1977. Kaukametsän nykyisiin tiloihin opisto siirtyi vuonna 1987.

OPISTON TOIMIALUE

Opetusta järjestetään Kaukametsän lisäksi noin 50 eri paikassa lähiöissä ja haja-asutusalueella Kajaanissa.

PERUSTEHTÄVÄ

Kaukametsän opisto tukee kaikkien väestö- ja ikäryhmien elinikäistä oppimista sekä edistää sivistyksellistä ja taloudellista hyvinvointia.

OPISTON ARVOT

Ajattelun, tunteen, tahdon ja toiminnan tukeminen ihmisen kasvussa.

OPISTON TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT

 • Kansalaisopisto on osa kaupunkilaisten peruspalveluista
 • Yksilön ja yhteisön henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Opiskelijat oppivat arvostamaan vapaa-ajan laadukasta ja mielekästä käyttöä sekä tiedostamaan arkipäivän kulttuurin merkitystä
 • Kaikkien ikä ja väestöryhmien huomioonottaminen
 • Moniarvoisuuden käsittäminen rikkaudeksi                          
 • Päämäärätietoisuuden kasvattaminen
 • Elinikäisen oppimisen periaatteen noudattaminen
 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Jatko ja  täydennysopintomahdollisuuksien tarjoaminen  sekä tutkintoon tähtäävien toimintojen tukeminen
 • Palvelujen edullisuus

OPISTON TOIMINTA-ALUEET

 1. avoin kansalaisopisto-opetus
 2. avoin yliopisto-opetus
 3. Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus lapsille

 •  Kaukametsän käsityökoulu
 •  Kaukametsän kuvataidekoulu

 Taiteen perusopetus aikuisille

 • Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä

4.    Tutkinnot

 • yleiset kielitutkinnot
 • tietokoneen ajokorttikoulutus
 • hygieniapassit

5.    Erityisryhmien opetus

6.    Yhteistyöverkostot

7.    Kurssitoiminta

 •  Yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja työvoimahallinnon ostamat kurssit

8.    Projektit ja hankkeet

9.    Tilojen vuokraus

OPETUSAINEET

 • yhteiskunnalliset aineet
 • kielet
 • tietotekniikka
 • kuvataiteet
 • kirjallisuus
 • tanssi
 • musiikki
 • ilmaisu – ja näyttämötaiteet
 • tekstiilityö
 • tekninen työ
 • ravitsemus- ja terveyskasvatus
 • liikunta
 • taiteen perusopetus

       Tervetuloa lukemaan blogia!

Mainokset