Kaukametsän opiston musiikin opiskelu

RYHMÄ- JA YKSILÖOPETUS

Kaukametsän opistossa voi opiskella sekä yksilöopetuksessa että ryhmäkursseilla. Ryhmäkursseja ovat mm. erilaiset lauluryhmät, kuorot  ja yhtyemusiikki. Suurin osa opiston tarjoamasta musiikin opiskelusta tapahtuu yksilöopetuksen muodossa.

Yksilöopetukseen osallistuvien opiskelijoiden, jotka ovat ilmoittaneet opettajalle jatkavansa, ei tarvitse ilmoittautua syksyllä uudelleen. Sen sijaan uudet opiskelijat ilmoittautuvat Kaukametsän opiston yleisen ilmoittautumiskäytännön mukaan netissä www.kaukametsa.fi. Yksilöopetuksessa otetaan vapautuville paikoille uusia oppilaita ilmoittautumisjärjestyksessä.Viikolla 35 opettajat ottavat yhteyttä niihin, jotka ovat saaneet opiskelupaikan.

Yksilöppitunnin pituus on pääsääntöisesti 30 minuuttia. Lukukauden pituus on 12 viikkoa. Kurssimaksu yksilöopiskelussa lukuvuonna 2011-2012 on 201 euroa/v. Opistolla ei ole omia soittimia. Opiskelijalla on lisämaksusta mahdollisuus suorittaa musiikkiopiston tutkintoja. Kansalaisopiston opiskelija voi osallistua musiikkiopiston säveltapailuryhmiin maksutta, mikäli tilaa on. 

Sisaralennus (20 €) yksilöopetuksessa voidaan myöntää anomuksesta opiston toimistosta alle 16- vuotiaille samassa taloudessa asuville sisaruksille.

HUOM !

Oppilaan tulee ilmoittaa suoraan omalle opettajalle, mikäli on estynyt saapumasta tunnille. Jos opiskelija on pois tunnilta kolme perättäistä kertaa ottamatta yhteyttä opettajaan, opiskelupaikka annetaan varallaolijalle. Opiskelijasta johtuvia poissaoloja ei  korvata.  Jos oppitunteja peruuntuu opettajasta johtuvasta syistä, oppilaalla on yksi omavastuukerta lukukaudessa. Eli vasta toinen (ja sitä seuraavat) peruuntumiset korvataan. Muutokset mahdollisissa tuntijärjestelyissä ilmoitetaan tekstiviestitse. Huolehtikaa, että opiston toimistossa ja omalla opettajalla on ajan tasalla oleva puhelinnumero.

Yksilöopiskelu on tarkoitettu kaikenikäisille.

Kaukametsän opistossa valtion ja kunnan tukemassa musiikin yksilöopetuksessa voi opiskella enintään viiden (5) vuoden ajan. Tämän jälkeen musiikin yksilöopiskelija voi siirtyä omarahoitteiseen opiskeluun tai vaihtoehtoisesti yksityiseen opiskeluun. Omarahoitteinen opiskelu tarkoittaa sitä, että viiden opiston opiskeluvuoden jälkeen valtio ja kunta ei tue opiskelun kurssihintaa vaan opiskelija maksaa itse kurssihinnan.

OPISTON KEVÄTKONSERTTI 

Kaukametsän opiston musiikin opiskelijoiden perinteinen kevätkonsertti pidettiin tiistaina 5.4.2011 klo 18:00 Kaukametsän salissa. Menneen kevään kevätkonsertin kuvia voit ihastella alla olevista kuvista:

Mainokset

Kaukametsän opistosta

Opisto alkaa ylläpitämään blogia, jota henkilökunta päivittää. Eri aiheet vaihtelevat opetusalueiden mukaan.

OPISTON HISTORIA

Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin 1932. Kajaanin maalaiskuntaan vuonna 1971 perustetusta kansalaisopistosta tuli Kajaanin kaupungin kansalaisopisto kuntaliitoksen yhteydessä 1977. Kaukametsän nykyisiin tiloihin opisto siirtyi vuonna 1987.

OPISTON TOIMIALUE

Opetusta järjestetään Kaukametsän lisäksi noin 50 eri paikassa lähiöissä ja haja-asutusalueella Kajaanissa.

PERUSTEHTÄVÄ

Kaukametsän opisto tukee kaikkien väestö- ja ikäryhmien elinikäistä oppimista sekä edistää sivistyksellistä ja taloudellista hyvinvointia.

OPISTON ARVOT

Ajattelun, tunteen, tahdon ja toiminnan tukeminen ihmisen kasvussa.

OPISTON TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT

 • Kansalaisopisto on osa kaupunkilaisten peruspalveluista
 • Yksilön ja yhteisön henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Opiskelijat oppivat arvostamaan vapaa-ajan laadukasta ja mielekästä käyttöä sekä tiedostamaan arkipäivän kulttuurin merkitystä
 • Kaikkien ikä ja väestöryhmien huomioonottaminen
 • Moniarvoisuuden käsittäminen rikkaudeksi                          
 • Päämäärätietoisuuden kasvattaminen
 • Elinikäisen oppimisen periaatteen noudattaminen
 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Jatko ja  täydennysopintomahdollisuuksien tarjoaminen  sekä tutkintoon tähtäävien toimintojen tukeminen
 • Palvelujen edullisuus

OPISTON TOIMINTA-ALUEET

 1. avoin kansalaisopisto-opetus
 2. avoin yliopisto-opetus
 3. Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus lapsille

 •  Kaukametsän käsityökoulu
 •  Kaukametsän kuvataidekoulu

 Taiteen perusopetus aikuisille

 • Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä

4.    Tutkinnot

 • yleiset kielitutkinnot
 • tietokoneen ajokorttikoulutus
 • hygieniapassit

5.    Erityisryhmien opetus

6.    Yhteistyöverkostot

7.    Kurssitoiminta

 •  Yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja työvoimahallinnon ostamat kurssit

8.    Projektit ja hankkeet

9.    Tilojen vuokraus

OPETUSAINEET

 • yhteiskunnalliset aineet
 • kielet
 • tietotekniikka
 • kuvataiteet
 • kirjallisuus
 • tanssi
 • musiikki
 • ilmaisu – ja näyttämötaiteet
 • tekstiilityö
 • tekninen työ
 • ravitsemus- ja terveyskasvatus
 • liikunta
 • taiteen perusopetus

       Tervetuloa lukemaan blogia!